सारा क्षेत्र र देशका लागि SASEC पोर्टल विकास भइरहेको छ र सामग्री थपिँदैछ।

यो पोर्टलले  CeCs बाट फाईदा लिने गाउँहरुको बीचमा रहेर कार्य गर्दछ र उपलब्ध भएको पूर्वाधारबाट कारोवार र व्यक्तिगत सेवा पनि प्रदान गर्दछ ।

स्क्रिनसट: