जनक स्कुल, भकुण्देबेसि एक मात्र माध्यमिक बिद्यालय हो जस्ले कक्षा १० सम्म गाउँका बच्चाहरुलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यस क्षेत्रको वरपर रहेका बिद्यालयले प्राथमिक कक्षासम्म शिक्षा प्रदान गर्ने गरेका छन् भने १० कि.मी वरपर जनक स्कुलले मात्र कक्षा १० सम्म कक्षाहरु संचालन गरेको छ ।