भकुण्देबेसि क्षेत्रमा य्यापल कम्प्युटरस्, भकुण्देबेसि एउटा मात्र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। यस्ले स्थानियहरुलाई चार वटा कम्प्युटरमार्फत ईन्टरनेट सेवा दिइएको छ ।

राजाराम, जो य्यापल  कम्प्युटरस् मालिक हुन्, सँग रहेको ४ वटा कम्प्युटरबाट बिद्यार्थीहरुलाई विन्डोज् पढाउने गरिएको छ । उहाँसँग VoIP फोन पनि छ र गाउँभरि उनि मात्र एक ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुन् । उनले सस्तोमा CeC लाई ईन्टरनेट प्रदान गर्न सक्ने भएको हुँदा उनि स्थानिय प्रयोगकर्ताहरुको लागि एक ईन्टरनेट सेवा प्रदायक र परामर्श सेवा दिने हुन सक्दछ ।