सामाजिक साइटहरू भनेको स्थानीय (नेपालका सन्दर्भमा) र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्चार सञ्जालहरू, नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (अगैसस) हरूबारेका सूचना तथा वेब लिङ्कहरूको एकीकृत स्वरूप हो। यस पृष्ठमा अनलाइन कुराकानीका लागि उपयोग हुने उपकरणहरूबारे सूचनाका साथै बेव लिङ्क पनि उपलब्ध गराइएको छ। व्यापक जन समुदायका लागि अझ भनौं, खास गरी नेपालका ग्रामीण समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणहरूसँग परिचित गराउनका लागि यो जानकारी अत्यधिक उपयोगी हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।

१)सामाजिक सञ्जालका साइटहरू
२)ब्लगहरू