यस पृष्ठमा नौं विविध गतिविधिहरू - "कृषिजन्य गतिविधिका लागि बजार सम्बन्धी जानकारी", "खाद्य र नगदे बाली कसरी उत्पादन गर्ने/उठाउने", "जैबिक तरकारी उत्पादन तथा प्रमाणिकरण", "इ-स्वास्थ्य तथा टेलिमेडिसिनका बारे जानकारी", "दूर शिक्षा र तालीम", "रोजगारी क्षेत्र", "रूपैया हस्तान्तरण", "लघुवित्त" र "सामाजिक साइटहरू" का लागि उपयोगी जानकारी, सान्दर्भिक लिङ्क र तस्बिरहरू समावेश गरिएका छन्।