नेसनल सेन्टर फर एजुकेसनल डेवलपमेन्ट

शिक्षक तालिम कार्यक्रम:

स्थापना कालदेखि नै NCED ले विद्यालय तहका शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल यस संस्थाबाट निम्नलिखित शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।

प्राथमिक शिक्षक तालिम (१० महिने) कार्यक्रम
प्राथमिक शिक्षक तालिम अन्तर्गत दुई किसिमका कार्यक्रम रहेका छन्:

१. पूर्व-सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक तालिम कार्यक्रम
शिक्षण पेसामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरिनसकेका तर निकट भविष्यमा शिक्षक बन्ने चाहना भएकाहरूलाई यो तालिम दिइन्छ। NCED बाट सम्बन्धन प्राप्त निजी प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रहरूले यो तालिम सञ्चालन गर्दछन्। हाल झन्डै १४६ वटा यस्ता तालिम केन्द्रहरू सञ्चालित छन्। तालिम कार्यक्रमलाई दुईवटा सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ: पहिलो सेमेस्टर (५ महिने)
दोस्रो सेमेस्टर (५ महिने)
२. सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक तालिम कार्यक्रमखास गरी सरकारी प्राथमिक विद्यालयहरूमा शिक्षण गरिरहेका शिक्षकहरूलाई यो तालिम दिइन्छ। यसलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ:
आधारभूत शिक्षक तालिम कार्यक्रम -पहिलो चरण (३३० घन्टे)
प्राथमिक शिक्षक तालिम -दोस्रो चरण (६६० घन्टे)
प्राथमिक शिक्षक तालिम –तेस्रो चरण (३३० घन्टे)
यो प्याकेज दूर शिक्षा/खुला शिक्षा विभागले दूर शिक्षा पद्धतिका माध्यमबाट हस्तान्तरित गर्दछ।