वस्तु

आधुनिक खेती

परम्परागत खेती

क. माटो

   

अ. तयारी

- गहिरो जोताइ

- गहिरो जोताइ

 

- सबै खाले झारपात तथा रूखहरू हटाउने

- कतिपय झारपात तथा रूखहरूलाई बेवास्ता गर्ने

 

- सम्याउने

- जमिनको सतहलाई महत्त्व नदिइने

 

- सोझा र ठिक कोणमा आलि लगाउने

 

आ. जमिनको गुणस्तर सुधार्ने

- पानीको निकास (पैनी) बनाउने

 
 

- भूक्षय प्रतिरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने

 
 

- चुनको प्रयोग आदि

 

ख. बालीनाली

-बोट बिरूवाको नस्ल सुधार गरी उच्च गुणस्तरीय बनाइने हुँदा

  • बढी उत्पादन हुने
  • जमिन तथा मौसम अनुसार समायोजित हुने
  • पोषण तत्त्व हुने
  • रोग तथा कीरा फट्याङ्ग्रा प्रतिरोधात्मक
  • स्वादिलो तथा बालीको नयाँ प्रजाति

-बिउबिजनको विचारपूर्वक चयन

ग. बाली-व्यवस्था

- एउटा मात्र बाली लगाइने

- मिश्रित बाली लगाइने

 

- रोप्ने/छर्ने

- चरणबद्ध रोपाइ

 

- बिरूवा रोपाइको दुरी समान राखिने

- निर्धारित क्षेत्रभित्र जथाभावी रोपिने

 

- झारपात हटाउने (औषधी प्रयोग गरिने)

- बिरुवाको दुरी समान नहुने

 

- रासायनिक प्रक्रियाबाट बिरुवाको संरक्षण (कीटनाशक, कीरानाशक)

- कतिपय झारपालाई नचलाइने

   

- बिरुवा संरक्षण हुने

घ. इन्धनको स्रोत

- इन्धनबाट सञ्चालित साधन/विद्युतीय साधन

- मान्छे र पशुबाट काम हुने

ङ. औजार तथा उपयोग

- उन्नत प्रविधिका मेसिनको प्रयोग

- विशेष किसिमका हाते औजार, पशु