समुदाय ई-केन्द्र (CeCs) ले डाक्टरहरुलाई विश्वभर टाढाको स्वास्थ्य केन्द्रहरु प्रत्यक्ष बिरामिहरु र स्थानिय स्वास्थ्यकर्मिहरुसँग सम्पर्क गर्न दिने भएकोले चिकित्सा उपचारमा प्रमुख सुधार गर्ने बाटो हुनेछ । CeCs बिकासले गर्दा नजिकैको चिकित्सा सुविधालाई प्रत्यक्ष जोड्न सजिलो हुनेछ जस्ले गर्दा विश्वभरिका निदान केन्द्रमा ईन्टरनेटको पहुँच हुनेछ।

SASEC दूर उपचार