इलेक्ट्रनिक वाणिज्य विश्वव्यापी विकसित हुँदैछ। समुदाय ई-केन्द्र (CeCs)ले गाउँका कालिगढहरुलाई आफ्नो कला र शिल्पहरुलाई या त, सिधै बिक्रि गर्न ई-बे जस्तै अनलाइन साइटहरुमा राख्न वा सम्पर्क गरेर अनलाइन पसल मालिकहरुसँग सम्पर्क गरेर ग्राहकहरु पत्ता लगाउन र गाउँलेहरुलाई ईमेल गरेर अर्डरहरु पठाउन व्यवस्था मिलाउने छन् ।

CeCs ले गाउँलेहरूलाई पनि स्थानीय कारोबारमा संलग्न गराउने हुँदा उनीहरूलाई पर्ने समस्याको समाधान पनि विश्वजगतबाट खोजिनेछ । जस्तै, यदि स्थानिय कृषकहरुलाई निश्चित बाली उत्पादन गर्न समस्या आएमा, उनिहरुले ईन्टरनेटको प्रयोग गरी विश्वव्यापी विशेषज्ञहरु जस्ले यस्ता समस्या सामना गरी हल गरेकालाई खोज्न सक्दछन् । एक चोटि ढोका खोलिसकेपछि, CeCs ले गाउँलेहरू मदत गर्न सक्ने सम्भव तरिकाहरुको कुनै सीमा रहँदैन ।