नेपाल, भुटान, भारत, र बङ्गलादेश भर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी)ले अनुदान प्रदान गरिरहेको धेरै समुदाय ई-केन्द्र (CeCs) बाट गाउँहरुमा उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध गराइएको छ । यी CeCs धेरैवटा अनुप्रयोगहरू जस्तै दूर उपचार(telemedicene), दूर शिक्षा, इलेक्ट्रनिक मेल, र सामान्य इन्टरनेट चलाउ नहत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।