एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालमा सञ्चालित एसियाली उपक्षेत्रीय सहयोग (सासेक) सूचना-मार्ग परियोजना, ग्रामीण सञ्जाल पोर्टलको मुख्य उद्देश्य इ-व्यापार विकास, दूर शिक्षा, दूर-चिकित्सा तथा सूचना तथा सञ्चार (ICT) व्यावसायिक विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा तालिम कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहयोग गरी ग्रामीण इ-विकासको प्रबर्धन गर्नु र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका साना तथा मध्यम खालका प्रारम्भिक आयोजनाकारहरूलाई तालिम तथा आर्थिक सहयोग गर्नु हो।